JAPANiCAN.com

 • jtb

FAQ

โรงแรม & เรียวกัง (15)

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 เกี่ยวกับราคาที่แบ่งตามอายุของเด็ก

  อาจมีกรณีที่ราคาสำหรับเด็กไม่มีกำหนดไว้หรือมีกำหนดเพียงบางส่วนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่พัก (ยกเว้นที่พักที่ไม่อนุญาติให้เด็กพักได้) หากท่านไม่พบผลลัพท์หลังจากที่ใส่จำนวนในตอนค้นหาอาจเป็นได้ว่าไม่มีพี่พักว่างหรือที่พักไม่มีหมวดหมู่ราคาที่สอดคล้องกับประเภทของเด็ก เราขอแนะนำให้ท่านลองเปลี่ยนประเภทของเด็กในขั้นที่สูงขึ้นหรือนับรวมเด็กเป็นจำนวนของผู้ใหญ่ และลองทำการค้นหาหรือจองอีกครั้ง

  ประเภทราคาตามมาตราฐานของเด็ก(A~D)
  เด็ก A:อาหารในสัดส่วนของผู้ใหญ่(จำนวนจานน้อยกว่า)หรือจัดเตรียมเป็นเครื่องนอน
  เด็ก B:อาหารสำหรับเด็ก(อาหารกลางวันของเด็ก)หรือจัดเตรียมเป็นเครื่องนอน
  เด็ก C:จัดเตรียมเป็นเครื่องนอนให้เท่านั้น(ไม่มีการจัดเตรียมอาหาร)
  เด็ก D:ไม่มีจัดเตรียมอาหารหรือเครื่องนอน

  กรณีที่ค้นหาโดยใส่จำนวนเด็กแต่ไม่พบผลลัพท์อาจเป็นไปได้ว่าไม่มีห้องว่างหรือไม่มีการตั้งค่าของเด็ก กรุณาเปลี่ยนเป็นหมวดหมู่ของเด็กอื่น(A~D)หรือค้นหาโดยใส่เป็นจำนวนของผู้ใหญ่แล้วทำการจอง

  ※ราคาของเด็กและการตั้งค่าแบ่งประเภทของเด็กจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเรียวกังและโรงแรมหรือแพลนที่เข้าพัก
  ※อาจมีกรณีที่ไม่มีราคาของเด็กและการตั้งค่าแบ่งประเภทของเด็กไม่มีขึ้นอยู่กับเรียวกังและโรงแรมหรือแพลนที่เข้าพัก

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 เกี่ยวกับวิธีการจองที่รวมเด็ก

  กรุณาใส่จำนวนของเด็กในช่องค้นหา จากนั้นค้นหาที่พักที่คุณต้องการและทำการจอง รายละเอียดราคาของเด็ก (ประเภท A-D) จะแสดงอยู่ด้านล่าง
  อาจมีกรณีที่การเข้าพักของเด็กถูกจำกัดซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่พักนั้นๆ

  FAQ>  【โรงแรม & เรียวกัง】 เกี่ยวกับราคาที่แบ่งตามอายุของเด็ก

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 เกี่ยวกับการเปลี่ยนจำนวนผู้เข้าพัก

  ไม่สามารถใส่จำนวนคนเกินกว่าจำนวนคนที่กำหนดไว้ของห้องพักนั้น หากจำนวนผู้เข้าพักเกินกรุณายกเลิกการจองที่มีอยู่แล้วก่อนและทำการจองใหม่ด้วยจำนวนคนและห้องพักที่ต้องการ

  เนื่องจากสถานะของห้องว่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริง อาจทำให้ไม่สามารถจองห้องพักตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของท่านได้

  สำหรับการยกเลิกการจอง:
  ตรวจสอบการจองของสมาชิก
  ตรวจสอบการจองของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก

  อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก ซึ่งขึ้นอยู่กับวันที่ทำการจองใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือยกเลิกการจอง

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】เกี่ยวกับการเปลี่ยนวันที่และจำนวนคืนที่เข้าพัก 

  หากท่านมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนวันที่หรือจำนวนคืนที่เข้าพัก กรุณายกเลิกการจองที่ทำไว้ก่อนหน้านี้และทำการจองใหม่อีกครั้ง
  เนื่องจากสถานะของห้องว่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริง อาจทำให้ไม่สามารถจองห้องพักตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของท่านได้

  สำหรับการยกเลิกการจอง:
  ตรวจสอบการจองของสมาชิก
  ตรวจสอบการจองของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก

  อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก ซึ่งขึ้นอยู่กับวันที่ทำการจองใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือยกเลิกการจอง

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 เกี่ยวกับการเปลี่ยนประเภทห้องพัก

  ไม่สามารถทำการเปลี่ยนประเภทห้องพักสำหรับการจองที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว กรุณายกเลิกการจองที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วทำการจองใหม่อีกครั้ง
  เนื่องจากสถานะของห้องว่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริง อาจทำให้ไม่สามารถจองห้องพักตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของท่านได้

  สำหรับการยกเลิกการจอง:
  ตรวจสอบการจองของสมาชิก
  ตรวจสอบการจองของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก

  อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก ซึ่งขึ้นอยู่กับวันที่ทำการจองใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือยกเลิกการจอง

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมื้ออาหาร 

  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลนมื้ออาหารได้สำหรับการจองที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว กรุณายกเลิกการจองที่มีอยู่ก่อนและทำการจองใหม่
  เนื่องจากสถานะของห้องว่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริง อาจทำให้ไม่สามารถจองห้องพักตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของท่านได้

  สำหรับท่านที่กังวลเรื่องการแพ้อาหาร หรือต้องการอาหารฮาลาล หรือมังสวิรัต กรุณาติดต่อกับสถานที่พักโดยตรง

  สำหรับการยกเลิกการจอง:
  ตรวจสอบการจองของสมาชิก
  ตรวจสอบการจองของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก

  อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก ซึ่งขึ้นอยู่กับวันที่ทำการจองใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือยกเลิกการจอง

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล/เพศ/วันเดือนปีเกิด ของผู้ที่เข้าพัก

  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าพักได้ กรุณายกเลิกการจองที่มีอยู่ก่อนและทำการจองใหม่ เนื่องจากสถานะของห้องว่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริง อาจทำให้ไม่สามารถจองห้องพักตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของท่านได้ นอกจากนี้โปรดระวังหากชื่อที่อยู่ในการจองไม่ตรงกับชื่อหรือตัวสะกดตามพาสปอร์ตของผู้เข้าพัก ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าพักได้

  ไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพศหรือวันเกิดของผู้เข้าพัก กรุณาแจ้งกับสถานที่พักได้โดยตรงสำหรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตอนที่ท่านเช็คอิน แต่หากมีการใช้การจองนี้เพื่อสมัครวีซ่า กรุณายกเลิกการจองที่มีอยู่ก่อนและทำการจองใหม่

  สำหรับการยกเลิกการจอง:
  ตรวจสอบการจองของสมาชิก
  ตรวจสอบการจองของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 สามารถทำการจองผ่านบริการสนับสนุนลูกค้าได้หรือไม่

  ทางเราไม่รับการจองผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล กรุณาจองผ่านเว็บไซต์ของ JAPANiCAN

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 สามารถทำการจองล่วงหน้าได้กี่วัน 

  ท่านสามารถจองที่พักได้ล่วงหน้า 185 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่พักและห้องพักที่ท่านต้องการจอง หากท่านไม่สามารถจองในวันที่ต้องการได้ อาจเป็นได้ว่าไม่มีห้องว่างหรือยังไม่เปิดรับการจอง กรุณาเช็คเว็บไซต์อีกครั้งภายหลังหรือจองห้องพักประเภทอื่นๆ

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 เกี่ยวกับการจองห้องพักปลอดบุหรี่/ห้องพักที่สูบบุหรี่ได้

  ห้องพักปลอดบุหรี่จะมีสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่บนหน้าจอแสดงข้อมูลแพลนของห้องพัก โดยส่วนมากเรียวกังจะไม่มีห้องพักปลอดบุหรี่ หากทางเรียวกังใช้สเปรย์เพื่อดับกลิ่นจะไม่มีแสดงสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 เกี่ยวกับการเช็คอินหลังเวลาที่กำหนด 

  หากเวลาที่ท่านจะเช็คอินช้ากว่าเวลาที่ท่านระบุไว้กรุณาติดต่อสถานที่พักโดยตรง
  หากเวลาที่ท่านจะเช็คอินช้ากว่าเวลาที่ท่านระบุไว้กรุณาติดต่อสถานที่พักโดยตรง หากท่านพักที่เรียวกังส่วนใหญ่มีความจำเป็นที่จะต้องเช็คอินระหว่าง 17.00-18.30 นาฬิกา
  หากท่านเช็คอินหลังเวลาที่กำหนด ทางเรียวกังอาจไม่สามารถเตรียมอาหารเย็นสำหรับวันนั้นให้ได้ จึงขอให้ท่านเผื่อเวลาสำหรับการเช็คอิน
  กรุณาทำความเข้าใจด้วยว่าแม้อาหารเย็นจะไม่ได้รับการเตรียมแต่จะไม่มีการคืนเงินส่วนหนึ่งของค่าที่พักให้

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 เกี่ยวกับการเช่าอุปกรณ์

  หากท่านต้องการเช่าอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ในที่พัก กรุณาติดต่อสถานที่พักโดยตรง
  ของใช้เด็ก
  อุปกรณ์กีฬา
  ไมโครเวฟ และอื่นๆ

  นอกจากนี้เราจะช่วยเหลือในการเตรียมรถเข็น กรุณาติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้า

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 เกี่ยวกับการจองสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในสถานที่พัก

  หากท่านต้องการจองสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อทางสถานที่พักโดยตรง
  การเช่าอ่างแช่น้ำร้อนกลางแจ้งแบบส่วนตัว
  บิวตี้ซาลอน
  ห้องเสริมสวย
  ที่จอดรถ
  ร้านอาหารซึ่งไม่รวมอยู่ในแพลนของห้องพัก
  การเข้าร่วมอีเว้นท์หรือกิจกรรมที่จัดโดยสถานที่พักนั้น

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 เกี่ยวกับการฝากสัมภาระก่อนเช็คอิน

  กรุณาติดต่อทางสถานที่พักโดยตรงเกี่ยวกับการฝากสัมภาระก่อนเช็คอิน

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【โรงแรม & เรียวกัง】 บริการล่าม

  ทาง JAPANiCAN.com ไม่มีบริการล่ามเพื่อติดต่อกับสถานที่พัก ทางเราต้องขออภัยแต่ท่านต้องทำการติดต่อด้วยตนเอง

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

ทัวร์ & กิจกรรมต่างๆ (10)

 • 【ทัวร์】  เกี่ยวกับการแบ่งประเภทตามอายุของเด็กและวิธีการจอง

  แต่ละทัวร์มีแบ่งประเภทและการระบุข้อกำจัดของอายุสำหรับทัวร์นั้นๆ
  กรุณาเลือกและจองทัวร์ที่เหมาะสมกับอายุของผู้เข้าร่วมทัวร์

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【ทัวร์】 เกี่ยวกับการเปลี่ยนจำนวนคนเข้าร่วมทัวร์ 

  หากท่านต้องการเปลี่ยนจำนวนผู้เข้าร่วมทัวร์ กรุณายกเลิกการจองที่มีอยู่แล้วก่อนและทำการจองใหม่อีกครั้ง เนื่องจากสถานะที่ว่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริง อาจทำให้ไม่สามารถจองตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของท่านได้

  อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกซึ่งขึ้นอยู่กับวันที่ทำการจองใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือการยกเลิกการจอง

  สำหรับการยกเลิกการจอง:
  ตรวจสอบการจองของสมาชิก
  ตรวจสอบการจองของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【ทัวร์】 เกี่ยวกับการเปลี่ยนวันที่

  กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนวันที่ของทัวร์ที่จองไว้ กรุณายกเลิกการจองที่อยู่แล้วก่อนและทำการจองใหม่อีกครั้ง
  เนื่องจากสถานะที่ว่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริงอาจทำให้ไม่สามารถจองตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของท่านได้

  อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกซึ่งขึ้นอยู่กับวันที่ทำการจองใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือการยกเลิกการจอง

  สำหรับการยกเลิกการจอง:
  ตรวจสอบการจองของสมาชิก
  ตรวจสอบการจองของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【ทัวร์】 เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/เพศ/วันเดือนปีเกิดของผู้เข้าร่วมทัวร์

  กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อ เพศ และวันเดือนปีเกิดของผู้เข้าร่วมทัวร์ที่ทำการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว กรุณายกเลิกการจองที่มีอยู่แล้วก่อนและทำการจองใหม่อีกครั้ง

  เนื่องจากสถานะที่ว่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริง อาจทำให้ไม่สามารถจองตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของท่านได้

  อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกซึ่งขึ้นอยู่กับวันที่ทำการจองใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือการยกเลิกการจอง

  สำหรับการยกเลิกการจอง:
  ตรวจสอบการจองของสมาชิก
  ตรวจสอบการจองของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【ทัวร์】 เกี่ยวกับการเปลี่ยนจุดรับและเวลา

  กรุณายกเลิกการจองที่มีอยู่แล้วก่อนและทำการจองใหม่อีกครั้ง
  เนื่องจากสถานะที่ว่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริง อาจทำให้ไม่สามารถจองตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของท่านได้

  อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกซึ่งขึ้นอยู่กับวันที่ทำการจองใหม่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือการยกเลิกการจอง

  สำหรับการยกเลิกการจอง:
  ตรวจสอบการจองของสมาชิก
  ตรวจสอบการจองของผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【ทัวร์】 สามารถจองล่วงหน้าได้กี่วัน

  ท่านสามารถจองทัวร์ได้ล่วงหน้า 330 วัน ทั้งนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแพลนที่ท่านต้องการจอง หากท่านไม่สามารถจองในวันที่ต้องการได้ อาจเป็นได้ว่าไม่มีแพลนนั้นหรือยังไม่เปิดรับการจอง กรุณาเช็คเว็บไซต์อีกครั้งภายหลังหรือจองแพลนประเภทอื่นๆ

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【ทัวร์】 สามารถจองผ่านบริการสนับสนุนลูกค้าได้หรือไม่

  ทางเราไม่รับการจองผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล กรุณาจองผ่านเว็บไซต์ของ JAPANiCAN.com

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【ทัวร์】 เกี่ยวกับสิทธิในการซื้อ

  ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นไม่สามารถซื้อทัวร์ที่เดินทางด้วยรถไฟชินกันเซ็นหรือตั๋วรถไฟชินกันเซ็นได้ นอกจากนี้ทัวร์อื่นๆอาจมีข้อจำกัดพิเศษ ขอให้ตรวจสอบส่วนอ้างอิงจากหน้าเว็บทัวร์

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【ทัวร์】 เกี่ยวกับสถานที่ส่งตั๋ว

  โดยทั่วไปตั๋วจะถูกส่งไปที่โรงแรมที่ท่านจะเข้าพักในคืนก่อนที่จะออกเดินทางกับทัวร์ หรือจุดรับตั๋วที่ระบุโดย JAPANiCAN.com กรุณาตรวจเช็คชื่อของโรงแรมที่กรอกให้ถูกต้องหรือเลือกจุดรับตั๋วเลือกให้ถูกต้อง นอกจากนี้ทางเราไม่สามารถส่งตั๋วไปยังที่อยู่อาศัยส่วนตัวหรือที่พักโฮมสเตย์

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • 【ทัวร์】 เกี่ยวกับสัมภาระ

  ท่านอาจจะไม่สามารถนำสัมภาระขนาดใหญ่ไปด้วยตอนขึ้นรถบัสหรือรถไฟชินกันเซ็น นอกจากนี้กรณีที่นั่งรถบัสอาจมีการจำกัดปริมาณกระเป๋าที่สามารถรับฝากได้

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

การชำระเงิน (9)

 • เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการยกเลิก

  เวลาที่คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะขึ้นอยู่กับสถานที่พักนั้น แพลนของห้องพัก และสินค้าที่จองไว้
  JAPANiCAN ได้รวมหน้ารายละเอียดของเวลาที่คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกของสินค้า รวมถึงหน้ากรอกข้อมูลตอนจองที่พักและทัวร์ไว้เช่นกัน กรุณาเช็คข้อมูลเหล่านี้ตอนทำการจอง

  กรุณาทำความเข้าใจว่าหากการจองถูกยกเลิกด้วยเหตุผลส่วนตัวของลูกค้าจะไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก

  สำหรับที่พักและทัวร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองแม้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • เกี่ยวกับการคืนเงินหลังจากการยกเลิก

  การคืนเงินของบัตรเครดิตและเดบิตอาจใช้เวลานานในการดำเนินการ
  เวลาที่ใช้ดำเนินการและรายละเอียดอื่นๆขึ้นอยู่กับบัตรเครดิตนั้นๆ ดังนั้นกรุณาติดต่อบริษัทที่ออกบัตรของท่านโดยตรง
  กรุณาทำความเข้าใจว่าชื่อของบริษัทที่อยู่ในรายละเอียดการคืนเงินนั้นคือ “JAPANICAN” (อาจมีความแตกต่างเล็กน้อย)

  บัตรเครดิต
  ระบบของเราจะทำการคืนเงินทันทีหลังจากการจองถูกยกเลิก
  อย่างไรก็ตาม การร้องขอให้ดำเนินการคืนเงินจะใช้เวลาอย่างน้อย  10 วัน จากทางบริษัทบัตรเครดิตของญี่ปุ่นที่จะดำเนินการไปยังบริษัทบัตรเครดิตในต่างประเทศ
  หลังจากนั้นการคืนเงินเข้าสู่บัญชีของท่านอาจใช้เวลา 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้ของบริษัทบัตรเครดิตของท่าน

  บัตรเดบิต
  รายละเอียดขึ้นอยู่กับบริษัทที่ออกบัตรและธนาคาร กรุณาติดต่อบริษัทที่ออกบัตรโดยตรง

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • เกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรเครดิต

  เพื่อป้องกันข้อมูลของลูกค้า เราจำกัดการลงทะเบียนบัตรเครดิตได้เพียง 5 ใบ

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบัตรเครดิต

  หากท่านจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองไปแล้ว กรุณารอประมาณ 1 เดือนหลังเข้าพักหรือเข้าร่วมทัวร์แล้วค่อยเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน

  ตอนทำการจองโรงแรม
  ในกรณีที่ท่านชำระเงินล่วงหน้า  (ทางออนไลน์ด้วยเครดิตการ์ด) บัตรของท่านจะถูกตัดเงินและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากนั้น
  กรณีที่ท่านชำระเงินตอนเข้าพัก (การันตีด้วยเครดิตการ์ด) ท่านอาจถูกขอให้ส่งมอบบัตรเพื่อเป็นเงินมัดจำเมื่อคุณเดินทางถึงที่พัก
  นอกจากนี้บางที่พักอาจรับชำระเงินด้วยเงินสดเท่านั้น

  ตอนทำการจองทัวร์
  สำหรับการจองทั้งหมด เช่น ทัวร์ เพ็กเกจ แพลนอาหารค่ำและอื่นๆ จำเป็นต้องชำระเงินทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตในขณะที่ทำการจอง ไม่สามารถทำการจ่ายภายหลังได้

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • เกี่ยวกับค่าต่างๆที่รวมอยู่ในราคา

  ค่าที่พักซึ่งจองในเว็บไซต์  JAPANiCAN.com มีการรวมค่าต่างๆดังต่อไปนี้ :
  ค่าห้องพัก
  ค่าบริการ
  ภาษีผู้บริโภค
  ค่าอาหาร (เฉพาะแพลนที่รวมมื้ออาหาร)

  ค่าต่างๆเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในค่าที่พัก :
  ภาษีเข้าแช่อ่างน้ำพุร้อนซึ่งเรียกเก็บเมื่อใช้สถานที่ของบ่อแช่น้ำร้อน
  ภาษีสถานที่พักซึ่งเรียกเก็บในบางเมือง
  ค่าใช้สถานที่สำหรับราคาเด็กประเภท D (ทารกที่ไม่มีเตียงและมื้ออาหารเตรียมให้) 

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • เกี่ยวกับภาษีที่พัก

  ภาษีที่พักคือภาษีที่เรียกเก็บกับแขกที่เข้าพักในสถานที่พักในพื้นที่ที่เข้าข่าย ภาษีเหล่านี้จะถูกใช้เป็นทุนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวและถูกจ่ายให้กับสถานที่นั้นโดยตรง

  ภาษีที่พักในโตเกียว
  ภาษีที่พักซึ่งเรียกเก็บกับแขกที่เข้าพักในเรียวกังหรือโรงแรมในโตเกียว
  กรณีที่ “ค่าห้องพัก” + “ค่าบริการ” ต่อคน/คืน รวมแล้วราคาต่ำกว่า  10,000 เยน : ไม่เสียภาษี
  กรณีที่ “ค่าห้องพัก” + “ค่าบริการ” ต่อคน/คืน รวมแล้วราคาสูงกว่า  10,000 เยน  แต่น้อยกว่า 15,000 เยน ต่อคน/คืน  : เสีย 100 เยน ต่อคน/คืน
  กรณีที่ “ค่าห้องพัก” + “ค่าบริการ” ต่อคน/คืน รวมแล้วราคาสูงกว่า  15,000 เยน : เสีย  200 เยน ต่อคน/คืน
  ค่าอาหารที่เรียวกัง/โรงแรม จะไม่ถูกนำมาเก็บภาษี

  ภาษีที่พักในโอซาก้า
  ภาษีที่พักซึ่งเรียกเก็บกับแขกที่เข้าพักในเรียวกังหรือโรงแรมในโอซาก้า
  กรณีที่ “ค่าห้องพัก” + “ค่าบริการ” ต่อคน/คืน รวมแล้วราคาต่ำกว่า  10,000 เยน : ไม่เสียภาษี
  กรณีที่ “ค่าห้องพัก” + “ค่าบริการ” ต่อคน/คืน รวมแล้วราคาสูงกว่า  10,000 เยน  แต่น้อยกว่า 15,000 เยน ต่อคน/คืน  : เสีย 100 เยน ต่อคน/คืน
  กรณีที่ “ค่าห้องพัก” + “ค่าบริการ” ต่อคน/คืน รวมแล้วราคาสูงกว่า  15,000 เยน : เสีย  200 เยน ต่อคน/คืน
  กรณีที่ “ค่าห้องพัก” + “ค่าบริการ” ต่อคน/คืน รวมแล้วราคาสูงกว่า 20,000 เยน : เสีย  300 เยน ต่อคน/คืน
  ค่าอาหารที่เรียวกัง/โรงแรม จะไม่ถูกนำมาเก็บภาษี

  ภาษีค่าที่พักในเกียวโต
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2018 ภาษีที่พักจะถูกเรียกเก็บเมื่อเข้าพักที่สถานที่พักใดๆในเกียวโต รวมถึงที่สถานที่พักต่างๆที่นอกเหนือจากเรียวกังและโรงแรม
  กรณีที่ “ค่าห้องพัก” + “ค่าบริการ” ต่อคน/คืน รวมแล้วราคาต่ำกว่า   20,000 เยน : เสีย  200 เยน
  กรณีที่ “ค่าห้องพัก” + “ค่าบริการ” ต่อคน/คืน รวมแล้วราคาสูงกว่า  20,000 เยน แต่ต่ำกว่า  50,000 เยน : เสีย  500 เยน
  กรณีที่ “ค่าห้องพัก” + “ค่าบริการ” ต่อคน/คืน รวมแล้วราคาสูงกว่า 50,000 เยน : เสีย  1,000 เยน

  ภาษีค่าที่พักในเมืองคานาซาวะ
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน 2019 ภาษีที่พักจะถูกเรียกเก็บเมื่อเข้าพักที่สถานที่พักใดๆในเมืองคานาซาวะ จังหวัดอิชิคาวะ รวมถึงสถานที่พักต่างๆที่นอกเหนือจากเรียวกังและโรงแรม
  กรณีที่ “ค่าห้องพัก” + “ค่าบริการ” ต่อคน/คืน รวมแล้วราคาต่ำกว่า 20,000 เยน : เสีย 200 เยน
  กรณีที่ “ค่าห้องพัก” + “ค่าบริการ” ต่อคน/คืน รวมแล้วราคาสูงกว่า 20,000 เยน : เสีย 500 เยน

   

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • เกี่ยวกับภาษีเข้าแช่อ่างน้ำร้อน

  ภาษีเข้าแช่อ่างน้ำร้อน เป็นภาษีที่เรียกเก็บกับแขกที่มายังบ่อน้ำพุร้อนเพื่อใช้เป็นกองทุนสำหรับสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย , สถานที่ที่มีการจัดการป้องกันบ่อแช่ , สถานที่ที่มีการป้องกันไฟไหม้ และสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นอื่นๆสำหรับการป้องกันไฟรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยว และสถานที่กับการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยว

  การชำระเงินภาษีเข้าแช่อ่างน้ำร้อนเป็นข้อบังคับเมื่อมาพักในสถานที่ที่เข้าข่ายมีบ่อน้ำพุร้อนไว้ให้บริการ (จะยังมีการขอให้ชำระเงินแม้ท่านจะไม่ได้เข้าแช่ในอ่างน้ำร้อนก็ตาม) ภาษีที่เรียกเก็บอยู่ประมาณ 150-250 เยน (ขึ้นอยู่กับภูมิภาค) ต่อคน/คืน

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • เกี่ยวกับความขัดข้องในการชำระเงิน

  TOKEN_LINK_ERROR
  เวอร์ชั่นของ JavaScript ที่ท่านใช้อาจทำงานผิดปกติ  กรุณาเช็คว่าท่านใช้เวอร์ชั่นล่าสุดหรือไม่

  42G120000
  บัตรเครดิตที่ท่านป้อนข้อมูลไว้ไม่สามารถใช้ได้ มีกรณีที่มีการจำกัดการใช้ของบัตรเครดิตโดยตัวท่านเองหรือโดยบริษัทบัตรเครดิต  กรุณาใช้บัตรเครดิตอื่นหรือติดต่อบริษัทที่ออกบัตรนั้น

  E21010001、E21020001、E21020002
  การดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากบริการตรวจสอบเจ้าของบัตรเครดิต (3-D Secure) เกิดความขัดข้อง กรุณาเช็ค  ID และพาสเวิร์ดที่ท่านลงทะเบียนไว้กับบัตรเครดิต และลองดำเนินการใหม่อีกครั้งจากหน้าการซื้อ

  FR0000E900
  อาจมีข้อขัดข้องกับบัตรเครดิตของท่าน การใช้บัตรเครดิตอื่นอาจทำให้การจองเสร็จสมบูรณ์ได้

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

เกี่ยวกับสมาชิก (2)

 • เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิกและออกจากการเป็นสมาชิก

  กรณีต้องการเปลี่ยนข้อมูลสมาชิกของท่านกรุณาดำเนินการผ่าน link ด้านล่าง
  https://www.japanican.com/th/mypage/profileupdateinput/

  กรณีต้องการออกจากการเป็นสมาชิกของ JAPANiCAN กรุณาดำเนินการผ่าน link ด้านล่าง
  https://www.japanican.com/th/mypage/withdrawalconfirm/

  ท่านไม่สามารถออกจากการเป็นสมาชิกหากยังไม่เกิน 31 วัน หลังจากทำการจองครั้งล่าสุด  (ไม่ว่าจะเป็นวันเช็คอินโรงแรม/เรียวกัง หรือวันออกเดินทางของทัวร์ทีท่านจองไว้ )
  หลังจากผ่าน  31วันของการทำการจอง ท่านสามารถยกเลิกแอคเคานท์ผ่าน link ด้านบน

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

 • เกี่ยวกับการหยุดรับข้อมูลจากเมลแมกาซีน

  หากท่านต้องการหยุดรับข้อมูลจากเมลแมกาซีน กรุณาคลิกที่ Link ด้านล่าง
  https://www.japanican.com/th/mailmagazine/unsubscribeinput.aspx

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ

ประกาศจากเว็บไซต์ JAPANiCAN.com (1)

 • ประกาศถอดฟังก์ชั่น “Cart” ออกจากเว็บไซต์

  ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการใช้บริการของเว็บไซต์ JAPANiCAN.com เสมอมา

  ทางเราจะถอดฟังก์ชั่น Cart (https://www.japanican.com/th/booking/cart/) ออกจากเว็บไซต์ JAPANiCAN ในวันที่ 10 ธันวาคม 2018 เวลา 22.00 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจองของเราให้ดียิ่งขึ้น หลังจากนั้นเป็นต้นไปจะไม่สามารถจองรายการอื่นได้ในเวลาเดียวกัน

  ท่านยังสามารถทำการจองรายการ เช่น ที่พักและทัวร์แบบแยกเดี่ยวได้ นอกจากนี้สำหรับการจองหลายรายการในเวลาเดียวกันที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วผ่านฟังก์ชั่น Cart ก่อนที่จะมีการถอดออกจากเว็บไซต์จะยังได้รับการดำเนินการตามปกติ จึงขอให้ทุกท่านเดินทางมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะคอยให้การสนับสนุนและใช้บริการของเราเช่นเดิมและตลอดไป

  -JAPANiCAN.com Customer Support

  ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ